Menu

Afwikkeling van de erfenis / executeur

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken. Er komen financiële, juridische en fiscale zaken op u af waar u niet op zit te wachten. Wel of niet accepteren van schulden, de verdeling van de inboedel, de verkoop van het huis, aangifte erfbelasting, noem maar op. Vaak mist u het overzicht of heeft u te weinig tijd of kennis om alles naar behoren te regelen.

Ik kan u in dergelijke situaties de helpende hand bieden en advies geven. Dat kan zijn in opdracht van de overledene, wanneer deze me in het testament als executeur heeft benoemd, maar vaak doe ik het ook in opdracht van de erfgenamen. Dat kan soms zijn omdat de erfgenamen onderling onenigheid hebben. Als u er met uw familie niet uitkomt, om welke reden dan ook, helpt het als een neutrale buitenstaander wordt ingeschakeld. Dat doe ik graag, zo voorkom ik dat de spanning in de familie nog verder oploopt.

Praktijkvoorbeelden

Executeur voor alleenstaande man
Een alleenstaande man op leeftijd vraagt aan vrienden of zij, als zijn tijd gekomen is, zijn executeur willen zijn. De vrienden willen hem best helpen, maar zijn ook al wat ouder en zien op tegen het vele werk en de verantwoordelijkheid. Samen gaan ze op zoek en komen bij mij uit als NalatenschapsMakelaar. Ik regel na het overlijden de gehele afwikkeling van de nalatenschap en zelfs de uitvaart. Voor de persoonlijke zaken doe ik dat in nauw overleg met de vrienden zodat alles zoveel mogelijk in de geest van de overledene gebeurt.

Onderlinge verhoudingen onder spanning
In een gezin met vier kinderen komen kort na elkaar zowel vader als moeder te overlijden. Zij woonden nog in het huis waar de kinderen zijn opgegroeid. Er is dus veel te regelen en te verdelen. De onderlinge verhoudingen tussen de zussen en broers zijn niet al te best, en na het overlijden van de ouders wordt dat er niet beter op. En nu moeten ze ook nog samen al die beslissingen gaan nemen en zaken regelen – iedereen begrijpt dat dat niet zal lukken.

Ze benaderen mij als NalatenschapsMakelaar. Ik krijg een volmacht van de erfgenamen om te doen wat gedaan moet worden. Ik help bij het leegruimen van de woning en zorg dat alle (emotioneel of financieel) waardevolle spullen eerlijk verdeeld worden of tegen een reële prijs verkocht. Zo komen de verhoudingen binnen het gezin in elk geval niet verder onder druk te staan.

Schulden uit de erfenis

Soms bestaat een erfenis uit schulden en is er de kans dat de erfgenaam moet opdraaien voor die schulden. Om dat te voorkomen kan de erfenis verworpen worden, of ‘beneficiair’ worden aanvaard. In dat laatste geval wikkelt de erfgenaam de erfenis wel af, maar worden de schuldeisers alleen uitbetaald voor zover de nalatenschap daar ruimte voor biedt. Het eigen vermogen van de erfgenaam blijft dus buiten schot. Voor verwerpen of beneficiair aanvaarden dient een procedure gevolgd te worden via de kantonrechter. Hierbij kan ik u ondersteunen.

Praktijkvoorbeelden:

Vervreemd van familie en verarmd
Een man is in de loop van zijn leven vervreemd van zijn drie dochters, er is vrijwel geen contact meer. Hij is aan lager wal geraakt en woont in bij vrienden. Als hij plotseling overlijdt willen zijn dochters ondanks hun frustratie en verdriet wel zorgen voor een nette uitvaart. Ze hebben echter geen goed beeld van de financiële situatie van vader en vermoeden dat er veel schulden zijn. Ze zoeken hulp bij de NalatenschapsMakelaar, mij in dit geval. Na rijp beraad besluiten ze om de erfenis te verwerpen. De uitvaart betalen zij wel zelf.

Overleden ex-echtgenoot met schulden
Een gescheiden man overlijdt en laat schulden na. In zijn testament staat nog zijn ex-echtgenote als erfgenaam benoemd. Eigenlijk wil ze er helemaal niets mee te maken hebben, maar ze kent enkele van de schuldeisers en wil hen niet helemaal in de steek laten door te verwerpen. Na overleg met mij als NalatenschapsMakelaar kiest ze daarom voor een beneficiaire aanvaarding. Ze kan de schuldeisers voor een klein deel uitbetalen – voor zover dat kan uit het overgebleven bezit van haar ex-man. Haar eigen vermogen hoeft ze hiervoor niet aan te spreken.

Maak vrijblijvend een afspraak

Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw situatie, wensen en mogelijkheden.

Maak een afspraak