Menu

Levenstestament

Het kan gebeuren dat u door ziekte in een situatie terechtkomt waarin u zelf geen beslissingen meer kunt nemen over uw zakelijke of medische belangen, ofwel ‘wilsonbekwaam’ wordt. U kunt voordat dit gebeurt met mijn hulp een levenstestament opstellen. Dit is een notarieel document waarin u laat vastleggen wie namens u de beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt. Dit heeft een financieel-zakelijke kant en een medische kant. U geeft een volmacht aan iemand die dan namens u mag handelen. Ook geeft u algemene of juist specifieke instructies en wensen aan, zodat de gevolmachtigde weet hoe te handelen – in de geest van hoe u het gewild zou hebben.

Praktijkvoorbeelden:

Echtpaar met eigen huis
Een gehuwd stel vraagt mij of zij eigenlijk wel een levenstestament nodig hebben. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Ze vragen zich af of er een aparte machtiging nodig is als één van de twee handelingsonbekwaam wordt. De ander kan toch de zorg op zich nemen? Uiteindelijk kiezen ze toch voor een financiële volmacht. Belangrijkste reden voor hen is dat ze zich na een gesprek met mij pas realiseren dat het gezamenlijke koophuis een probleem zou kunnen worden. Stel dat één van de partners handelingsonbekwaam wordt en de andere partner wil het huis verkopen om bijv. naar een kleiner appartement te kunnen verhuizen, dan kan dat niet zomaar. Immers de handelingsonbekwame partner is voor 50% eigenaar van het huis en kan zelf niet met de verkoop instemmen. Door elkaar over en weer een financiële volmacht te geven is het geregeld en hebben zij een zorg minder.

Specifieke medische wensen
Een alleenstaande oudere vrouw met uitgesproken wensen over medische zaken rond haar levenseinde maakt zich zorgen over wie straks voor haar, als ze dat zelf onverhoopt niet meer kan, met de artsen zal overleggen over wat er wel en niet gebeurt. Juist dit is voor haar reden om een levenstestament op te stellen en een goede, jongere vriendin daarin de volmacht te geven om namens haar op te treden. Hoewel haar interesse voor haar financiële zaken bij wilsonbekwaamheid minder groot is, neemt ze dit aspect meteen mee. Ze is opgelucht als alles formeel geregeld is.

Maak vrijblijvend een afspraak

Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw situatie, wensen en mogelijkheden.

Maak een afspraak